MUDr. Radek Sušil: Usilovně se hledá viník situace na Karvinsku

2.7.2020

Na téma  koronavirové krize už toho bylo napsáno a řečeno až až. Ale mne stále zvedají ze židle vyjádření, která svalují vinu za zhoršující se stav šíření nákazy na obyvatele Karvinska, ať už horníky či běžné občany regionu.

Trochu rekapitulace. Situace v Karvinském a resp. celém  Moravskoslezském  regionu byla poté, co česká vláda vyhlásila ta nejtvrdší opatření, která prakticky zastavila celou  republiku, velmi příznivá. I v naší nemocnici, přes počáteční problémy s ochrannými pomůckami, jsme si mnuli ruce, že se nic neděje, vše se zvládá a hrůzostrašné scénáře z italských nemocnic se nám vyhýbají. Od Velikonoc a v následujících měsících přišlo vytoužené postupné rozvolňování a oddechli jsme si snad všichni. Po celé toto období se na dolech fedrovalo, hutě tavily ocel a kromě Nošovic nedošlo k většímu útlumu průmyslu v kraji. Ale co se nestalo… V červnu začal narůst počtů pozitivních horníků v dole Darkov, pak i na ostatních šachtách a najednou se virus začal komunitně šířit. V Rájecké nemocnici jsme museli uzavřít chirurgické oddělení. Třináct zdravotníků mělo pozitivní testy,  takže se nedal zajistit bezpečný a kvalitní provoz chirurgie.

Panika se s narůstajícími počty pozitivních nálezů stupňuje. A začínají se hledat viníci. A ejhle - takřka všichni od předsedy vlády, ministra, hejtmana, hygieniky a epidemiology shledávají hlavními viníky horníky a jejich hrubou nekázeň !!!

Málem jsem tomu tomuto trendu šířenému médii podlehl i já. Ale hned jsem si uvědomil, jak nebezpečné může být takové vykříkování "Chyťte viníka!".Vzpoměl jsem si totiž, že v trestním zákoníku je šíření nakažlivé nemoci skutkovou podstatou trestného činu, stačí i tzv. nevědomá nedbalost. Pachatelem pak může být člověk, který úmyslně nedodrží příslušné povinnosti, omezení nebo zákazy, přičemž stačí, že věděl o možném ohrožení zdraví či života - a „byl s tím srozuměn“. Trestní sazby jsou stupňovány podle následků až po možný desetiletý či dokonce dvanáctiletý trest…

Z úvah o možné nedbalosti "pachatelů ze šachty" mne zcela vyvedly taky následné osobní kontakty a mailová korespondence s horníky, kteří měli být těmi, kdo šíří nákazu. Chaos v provádění testů - nejdříve zcela nevyhovující tzv. rapid testy, opožděné testování horníků dalších dolů v rámci OKD.  Ale hlavně pozdní předávání, či spíše nepředávání výsledků o případné pozitivitě nakažených…

A taky úplně špatné, skoro žádné informování vedení měst a obcí Karvinska. V tom vidím jednoznačné SELHÁNÍ státní správy, hlavně Krajské hygieny (KHS) v Ostravě, která to nezvládla a nezvládá. Ministerstvo zdravotnictví, kterému náleží řízení a kontrola hygienické služby, nese neoddiskutovatelnou zodpovědnost za vzniklé problémy. Z úst ministra jsme slyšeli jen to, že je vše v pořádku a jak chytrá karanténa funguje.

Ale v pořádku není nic. I já mám osobní zkušenost s "kvalitou práce" hygieniků. O pozitivním kontaktu s osobou nakaženou COVID 19 jsem se od nich dozvěděl poprvé po 14 dnech po kontaktu! A to tak, že „mi končí karanténa a měl bych si provést závěrečný PCR test“. A já jsem celých 14 dnů vesele léčil a pobíhal mezi pacienty v nemocnici! Naštěstí jsem byl negativní.

Nemohu si odpustit ani připomínku k OKD a.s., která je od dubna 2018 vlastně státní. Alibistická prohlášení, že firma vše koordinovala s KHS, jsou k pousmání. Mám informace od horníků, kteří vám pravdivě popíšou, jak to na šachtě ve skutečnosti probíhalo. „Bo fedrovat se musí, uhla je potřeba...“. A to beze srandy. Do krize by totiž bez uhlí spadlo mnoho dalších podniků, třeba hutě v Ostravě a Třinci. Doly OKD měly být uzavřené už daleko dřív, ne až od 2. července. Protože co je  důležitější - zdraví, nebo výroba?

Chybou OKD může být přehlížení špatné epidemiologické situace v těsně sousedícím Slezském vojvodství. Přitom odtud pochází desítky agenturních dělníků - horníků, kteří na našich šachtách pracují. Není od věci ani spekulovat o tom, že vše vzniklo po otevření hranic pro „pendlery“. Někdo může namítnout, že se dodržovala nařízení a hygienická doporučení (roušky, vzdálenosti). To je ovšem prohlášení pro neznalé věci, ne pro lidi, co mají částečnou představu o práci horníků.

Nedivím se proto vlně protestů proti OKD a dávám prst nahoru žalobě, kterou na tuto firmu podali Greenpeace.

Kritizovat by se dalo dále, a že je toho dost, ale co teď s rozlitým mlékem?

Největší problém vidím v tom, že se celá situace zpolitizovala a hystericky se hledá viník. Tím, komu zbude v ruce příslovečný černý Petr by ale rozhodně neměli být občané našeho regionu. Problém se neřeší pragmaticky, věcně a hlavně v klidu a bez emocí. Proto mám obavu, že vše může skončit pro náš region špatně, třeba tak nechtěným karanténním uzavřením Karviné. A to i přes ubezpečování, že k takovému řešení nedojde. Ale co když se "náš problém" dotkne někoho v Praze? Co když obyvatelé Česka nebudou moci vyjet kvůli stavu na Karvinsku na dovolenou? (viz článek  v sobotní MfD „Karviná komplikuje  Čechům cestu k moři“).

Jsou vůbec jasná řešení? Možná nastíním.

1. Šachty jsou už konečně zavřené (prý z provozních důvodů, ne k zastavení šíření viru, jak jsem se dočetl), ale mělo se to stát mnohem dříve, tak o 2-3 týdny. Jsem přesvědčen, že by se situace na Karvinsku vyvíjela zcela odlišně!

2. Přísné dodržování a kontroly karanténních opatření, aktivní přístup k testování, trasování  atd.  tedy zajištění plné funkčnosti tzv. „Chytré karantény“, a to i za pomocí armády ČR - té důvěřuji.

3. A ještě trochu kacířský návrh. Co tak třeba prohlásit, že jsme se z vývoje koronarovirové  krize  poučili, víme že se jedná o nebezpečné virulentní onemocnění, na které se taky umírá, stejně jako na jiná virová onemocnění. Do dneška naštěstí s COVID-19 onemocněním zemřelo pouze 350 lidí (a to i díky kvalitě českého zdravotnictví). Zatímco s chřipkou každoročně souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí. Na onkologická onemocnění umírá denně přes 70 těžce nemocných lidí. Vakcína na COVID-19 ještě  dlouho nebude dostupná. Přibývá i odborných studií, o tom, že protilátky k nemoci získalo pouze zhruba 5% nemocných a promoření populace je takřka nemožné. Jinými slovy „COVID“ nás čeká takřka všechny, ať děláme, co děláme. A tak zůstaňme v klidu, dodržujme základní hygienická opatření a hlavně: buďme k sobě navzájem zodpovědní a chraňme rizikové skupiny občanů.

Ale poslední mnou navržená varianta přístupu ke koronaviru je zřejmě nepřijatelná. Vždyť vládní krizová opatření už stála mnoho miliard. A poukazovat teď na  jejich nadbytečnost by se určitě nelíbilo mnohým vládním politikům, hlavně tomu v bílé košili, co má rád motýle.

Na závěr všem přeji jen to dobré. Nezbývá nám nic jiného, než se spolehnout sami na sebe. Tak si držme palce.

MUDr. Radek Sušil,
lékař chirurgického oddělení NsP Karviná-RájRadek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe