Karvinští gymnazisté opět v Senátu

23.11.2019

Jsem rád, že jsme měli i v tomto roce možnost přivítat naše studenty gymnázia Karviná, kteří opět v rámci předmaturitní přípravy navštívili Senát Parlamentu ČR.

Především jsem potěšen, že studenty přijal v prostorách Zeleného salonku Kolovratského paláce, také můj kolega senátor a předseda senátního ústavně - právního výboru JUDr. Miroslav Antl, který jim podal erudovaný výklad týkající se činnosti ÚPV Senátu PČR jehož jsem také členem. Poté jsme oba odpovídali studentům na četné dotazy a podněty, souvisejícími s naším působením v Senátu. V rámci konstruktivní diskuze jsme hovořili o mnohých aktuálních tématech, mimo jiné o právě probíhajících oslavách 30. výročí sametové revoluce. Věřím, že budeme mít i v dalších letech příležitost uvítat karvinské studenty.

Beseda proběhla v krásných prostorách Zeleného salonku:

Zelený salonek byl zřízen v rámci rekonstrukce Kolovratského paláce na počátku 20. let 20. století jako zasedací místnost pro potřeby ministerského předsedy a schůze ministerské rady. Nazván byl podle barvy interiéru.

Právě v Zeleném salonku se 30. září 1938 sešla vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým na svém mimořádném zasedání. Jediným předmětem jednání byla zpráva o Mnichovské dohodě. Československá vláda tehdy spolu s prezidentem Edvardem Benešem stála před klíčovým rozhodnutím, zda se dohodě velmocí bránit, či nikoli. Po zvážení všech okolností bylo nakonec rozhodnuto Mnichovský diktát přijmout.

Karvinští gymnazisté opět v Senátu Karvinští gymnazisté opět v Senátu Karvinští gymnazisté opět v Senátu Karvinští gymnazisté opět v Senátu Karvinští gymnazisté opět v Senátu

Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe