Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí.

11.1.2019

Senátor Radek Sušil navštívil v lednu vedení okolních měst a obcí. V rámci jednotlivých setkání popřál všem mnoho úspěchů a sil v jejich další práci. Vyslechl mnoho nových podnětů, ale i aktuální problémy místních samospráv. Při setkání s vedením města Orlové byla otevřena především otázka řešení situace optimalizace struktury lůžkové péče v MSK, kdy se obě strany shodly na potřebnosti optimalizace poskytované zdravotnické péče v MSK. Toto řešení by se však nesmělo týkat pouze orlovské nemocnice, což by mohlo ohrozit širokou dostupnost zdravotní péče v tomto regionu. V závěru došlo ke vzájemné dohodě o aktivnější spolupráci při řešení této problematiky.

Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí. Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí. Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí. Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí. Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí. Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí.

Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe