Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné

6.4.2017

Ve dnech  3. - 5. dubna 2017 se většina členů Ústavně právního výboru Senátu PČR výjezdního zasedání do regionu Karviná, tentokráte v senátorské sestavě: JUDr. Miroslav Antl (předseda ÚPV), Emílie Třísková (místopředsedkyně ÚPV), ing. Jiří Burian a MUDr. Radek Sušil (místopředsedové ÚPV), Ing. Bc. Anna Hubáčková a Mgr. Jiří Dienstbier (členové výboru), doplněné o ředitele Legislativního odboru Senátu PČR JUDr. Milana Eberleho a o zastupující tajemnici výboru Markétu Štádlerovou. Náš výbor se snaží dvakrát do roka vyjet do některého z českých regionů, resp. senátních obvodů, abychom se seznámili s aktuální regionální problematikou. Program bývá takřka tradiční, když je samozřejmostí návštěva radnice, tj. setkání s vedením městského úřadu a diskuze o významu, jakož i o problémech města a okolí. Vždy se zajímáme o situaci v soudnictví, konkrétní rozhodovací činnost, fungování zákonů v praxi a návrhy na řešení „legislativních komplikací“.

Tentokáte jsme však třídenní program zahájili návštěvou Nemocnice s poliklinikou Karviná (http://nspka.cz), když místopředseda našeho výboru senátor MUDr. Radek Sušil je současně i náměstkem ředitele NsP pro LPP. Po setkání s ředitelem nemocnice a diskuzi k aktuální situaci ve zdravotnictví, kterou se s ohledem na rapidně se zhoršující personální stav ve většině regionálních nemocnicích v ČR samozřejmě zabývají všichni senátoři, jsme absolvovali prohlídku moderního Gynekologicko-porodního oddělení a špičkově vybavené a vysoce specializované oční ambulance.

Z nemocnice jsme přejeli na besedu s představiteli poskytovatelů sociálních sužeb do zařízení Slezské diakonie v Karviné, kde se do diskuze aktivně zapojil i vedoucí Probační a mediační služba Karviná. Tady naše delegace obdržela poměrně velké množství podnětů pro vylepšení, upřesnění či nápravu právních předpisů.

Úterní dopoledne jsme strávili v budově Okresního soudu v Karviné, a to velice podnětnou a přínosnou rozpravou s vedením soudu, státního zastupitelství, a karvinské policejníhosboru. I zde jsme si poznamenali legislativní podněty k nápravě stávající praxe, jakož i urychlení a zjednodušení trestního procesu. Zcela logicky jsme nemohli vynechat tamní vězeňské zařízení, tedy stavebně sice poměrně malou, ale významem zcela zásadní, věznici VS ČR se zvýšenou ostrahou uprostřed města Karviná, kde vykonávají trest i ti nejhorší zločinci, včetně „doživoťáků“ (mj. zde přechodně pobýval i legendární a „opěvovaný“ nejméně dvojnásobný vrah Jiří Kajínek). Dále o návštěvě na webu věznice:http://www.vscr.cz/veznice-karvina-77/informacni-servis-1586/aktualita-216/veznici-karvina-navstivili-clenove-senatu-pcr

Nadšeni dopoledním „justičním“ programem a komentovanou prohlídkou „kriminálu“ jsme logicky očekávali i přínosné setkání s primátorem a vedením města Karviná. Se zástupci města jsme se setkali na půdě magistrátu Města Karviná. Pochválili jsme  propagační video o městě Karviná https://www.youtube.com/watch?v=VsnV0CfqZ38. Kvitovali jsme věcnou a odbornou diskuzi s tajemníkem Magistrátu města Karviné s panem PhDr. Romanem Nogolem MPA, kterému patří dík i za precizní komentovanou prohlídku krásným Fryštátským Zámkem.

 

Skoro všech jednánína naší pracovní cestě v Karviné se zúčastnil i další náš kolega senátor a starosta města Bohumín pan ing. Petr Vícha. Po formální návštěvě karvinského magistrátu jsme se těšili na středeční návštěvu Městského úřadu v Bohumíně (https://www.mesto-bohumin.cz). Milá návštěva radnice s přehlednou prezentací, doplněnou věcným výkladem pana starosty a senátora Petra Víchy o vývoji, současnosti a budoucnosti města s nastíněním problémů s legislativou, zejména k problematice ubytoven a k dávkám v hmotné nouzi, jakož i následná prohlídka města Bohumína, hotelu Maják s výhledem na město, krásných sportovišť, jakož i společný oběd v restauraci Pod zeleným dubem v Bohumíně, to vše bylo nepochybně zdařilým vyvrcholením celého pracovního programu senátního ÚPV. Pracovní cesta senátního ÚPV byla (opět) úspěšná a přínosná, za což patří velké díky oběma senátorům a zejména asistentce senátora Sušila paní Michaele Němčíkové…

Pochválit a poděkovat je nutno i za vzornou péči „ubytovatele“: http://www.zamecek-petrovice.cz/

Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné

Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe