NOVELA O VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ZTRATILA SVŮJ SMYSL

23.2.2017

Jako zpravodaj Ústavně-právního výboru jsem prosadil v našem senátním výboru usnesení doporučující plénu Senátu zamítnutí novely o vzdělávání lékařů, k čemuž nakonec došlo. Jsem totiž hluboce přesvědčen, že tato novela rozhodně nepřispívá ke zjednodušení a zpřehlednění systému vzdělávání zdravotníků a některými ustanoveními postavení mladých lékařů spíše zhoršuje.

Jednou z příčin současné personální devastace našeho zdravotnictví je chaotický a vůči mladým lékařům nepřátelský systém specializačního vzdělávání. Vzdělávání lékařů je v České republice v porovnání s většinou států EU zbytečně dlouhé, rozdrobené do nadměrného počtu specializačních oborů a mladí lékaři musí před složením atestace absolvovat řadu měsíců trvající stáže ve velkých nemocnicích, což poškozuje regionální zdravotnictví a vzdělávání zbytečně prodražuje. Vedle nízkých platů či mezd a soustavného porušování zákoníku práce obrovským množstvím přesčasové práce je rozvrácený systém postgraduálního vzdělávání organizovaného lékařskými fakultami uváděn mladými lékaři za třetí nejdůležitější příčinu, proč celá jedna pětina z nich odchází do zahraničí hned po své promoci.

S tímto faktem jsem každodenně konfrontován jako lékař i náměstek krajské nemocnice, kdy je již běžné uzavírání specializovaných ambulancí a omezování provozu základních oborů, a to právě pro nedostatek lékařů. Nedostatečný personální stav je pak jen krůčkem pro vážnější i forenzní pochybení s dopady na zdraví občanů.

Tento stav měla změnit novela zákona o vzdělávání lékařů, která se připravovala týmem odborníků z Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory, lékařských fakult a odborných společností, kdy se původně vycházelo z několika postulátů, jako např. zjednodušit systém postgraduálního vzdělávání, snížit počet oborů, zkrátit dobu vzdělávání na nezbytně nutnou dobu při akceptování evropské normy, aby specializovaná způsobilost měla stejnou hodnotu jako bývalá atestace I. stupně, která opravňuje mladého lékaře po dvou letech k samostatnému výkonu praxe. A obory, které by byly vyřazeny ze základních oborů, bude možno absolvovat jako nástavbové ve zkráceném režimu. Dále měla novela zjednodušit přístup zdravotnických zařízení do systému vzdělávání při důsledné kontrole plnění jejich povinností. Také vzhledem k narůstající feminizaci medicíny měla umožnit dosažení specializace i plnění rodičovských povinností. Vzdělávání by mělo probíhat na co možná nejvíce neuniverzitních pracovištích. Náplň vzdělávacích oborů má být realistická a splnitelná, abychom nenutili lékaře podvádět. Měla se zvýšit právní ochrana mladých lékařů v přípravě, stanovit role školitele, hlavně zodpovědnost za přípravu mladého lékaře, a také snížit ekonomická náročnost vzdělávání vůči školenci. A mnoho dalších změn, které měly přispět k zpřehlednění postgraduálního vzdělávání lékařů.

Výsledkem složitého projednávání byl kompromisní návrh novely zákona, který následně po podrobném zhodnocení Legislativní radou vlády byl přijat v únoru 2016 vládou ČR, a pokud by zákon vstoupil v platnost v této vládou schválené podobě, mohl by k personální stabilizaci našeho zdravotnictví ještě přispět. Avšak v dalším průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně byl na nátlak nejrůznějších lobbistů vládní návrh doslova přeměněn k nepoznání, a to bohužel i s podporou samotného Ministerstva zdravotnictví. Cestou tzv. komplexního pozměňovacího návrhu poslanci obešli zcela zásadní část legislativního procesu a protlačili dolní parlamentní komorou převratné změny, a to bez jakékoliv další diskuse s odbornou veřejností, která na vládní předloze dva roky usilovně pracovala a nakonec neměla žádnou možnost k uplatnění svých připomínek. Tento legislativně naprosto nesprávný přístup již nebylo možno složitě napravit v senátních rozpravách případnými pozměňovacími návrhy, takže senátoři nakonec vládní předlohu zamítli a vrátili ji zpět dolní komoře s návrhem na zamítnutí, když negativa, která jsou v ní obsažena, jednoznačně převažují nad pozitivy. Přijetí takové novely by pouze přispělo k dalšímu „zaplevelení“ českého právního řádu, neboť schválením poslaneckého komplexního pozměňovacího návrhu ztratila vládní novela jakýkoliv přínos či význam. A jako již tradičně se senátoři nestačili divit reakci ministra, který vyslovil souhlas s něčím, co nikdy nepředkládal – a zřejmě by ani do legislativního procesu nikdy nevypustil.

Radek Sušil

místopředseda Ústavně-právního výboru

Pozn.: Sněmovna 31. 1. na své schůzi senátní veto přehlasovala a novelu schválila.

 

 

 

NOVELA O VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ZTRATILA SVŮJ SMYSL

Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe