UCTĚNÍ PAMÁTKY HORNÍKŮM

UCTĚNÍ PAMÁTKY HORNÍKŮM
17.9.2020

Je stále potřeba si připomínat odkaz našich horníků, kteří vytvářeli bohatství našich měst a obcí. Je nutné to připomínat i všem občanům naší země, která také bohatla prací horníků a dělníků, a to hlavně v těchto chvílích, kdy se chystají obrovské změny v našich dolech. V této době se nesmí k našemu regionu zbytek republiky otáčet zády. To nesmíme dopustit! ... více informací


Kroužek krojovaných horníků Barbora

Kroužek krojovaných horníků Barbora
29.1.2020

Náš kroužek se zabývá udržováním hornických tradic, předávat kulturní dědictví v regionu a zajištění volného času pro hornické seniory, jak našim členům tak i nečlenům s celé Karviné a okolí. Hlavním cílem je zachování historicko-kulturního dědictví v rámci činnosti kroužku. K dnešnímu dni máme 143 členů a to ve věku od 7 let do 97 let. Chodíme na různé hornické akce, kde se prezentují v našich kostýmech malí permoníci, svatý Prokop i svatá Barbora. Svatý Prokop byl patronem našeho kroužku již od roku 1927 je i zvětšen na našem prvním praporu. Velké poděkování patří Nadaci OKD a městu Karviná panu primátorovi, a celému zastupitelstvu, kteří nám jsou vždy nápomocni i velké děkujeme patří panu senátoru MUDr. Radku Sušilovi. V loňském roce jsme obdrželi od města Karviné prostory pro naši činnost, kde jsme zřídili naše malé hornické muzeum moc jim za to děkujeme. V těchto prostorech pořádáme různé hornické akce i besedy. Setkáváme se z různými spolky po celé České republice, také i v zahraničí. Velkou prioritou pro nás v letošním roce je výročí, den 18. října 1990 v 16.10 hod. došlo na Dole Barbora v Karviné ve 40. sloji (Prokop) v 5. kře mezi 8. a 9. patrem k výbuchu metanu, při kterém bylo smrtelně zraněno 30 horníků. Chceme uskutečnit pietní akt k tomuto výročí, jedná se o 30 let od důlního neštěstí při kterém zahynulo 30 horníků, to je významné kulaté výročí, čest jejich památce. Požádali jsme i zastupitele Nadace OKD a města aby nám byli nápomocni, děkujeme za jejich pomoc. Chceme upevnit desku se všemi 30 jmény přímo v kompresorovně bývalého dolu Barbora (dříve Důl 1. máj). S pozdravem Zdař Bůh Jan Kavka ... více informací


Krojovaní horníci KKH BARBORA

Krojovaní horníci KKH BARBORA
29.1.2020

Hornický ples v klubovně KKH BARBORA. Příjemná hudba, milí lidé a přátelské posezení. Ke zpestření programu přispěl i úžasný pan kouzelník s karetním číslem.DĚKUJEME ... více informací


MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ S MĚSTSKÝM KLUBEM SENIORŮ U LESA KARVINÁ RÁJ

MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ S MĚSTSKÝM KLUBEM SENIORŮ U LESA KARVINÁ RÁJ
5.12.2019

V tomto krásném předvánočním čase jsme přijali milé pozvání a skvěle jsme se bavili s Mikulášem, čertem a andělem. Měli jsme možnost nahlédnout i pod pokličku členům Kroužku šikovných rukou a spolu s Mgr. Pollákovou z Odboru sociálního obdivovat jejich krásné svícny vytvořené na Vánoční jarmark v Karviné. ... více informací


ÚSTAVNÍ ZAKOTVENÍ OBRANY SE ZBRANÍ : Jednání se zástupci LIGY LIBE

ÚSTAVNÍ ZAKOTVENÍ OBRANY SE ZBRANÍ : Jednání se zástupci LIGY LIBE
26.11.2019

Já i můj výborný kolega JUDr. Miroslav Antl děkujeme paní Karle Cizové z vedení LIGA LIBE – Petice proti nesmyslným zákazům legálních obranných prostředků za neformální diskuzi a konstuktivní a velmi příjemné setkání. Radek Sušil ... více informací


Karvinští gymnazisté opět v Senátu

Karvinští gymnazisté opět v Senátu
23.11.2019

Jsem rád, že jsme měli i v tomto roce možnost přivítat naše studenty gymnázia Karviná, kteří opět v rámci předmaturitní přípravy navštívili Senát Parlamentu ČR. Především jsem potěšen, že studenty přijal v prostorách Zeleného salonku Kolovratského paláce, také můj kolega senátor a předseda senátního ústavně - právního výboru JUDr. Miroslav Antl, který jim podal erudovaný výklad týkající se činnosti ÚPV Senátu PČR jehož jsem také členem. Poté jsme oba odpovídali studentům na četné dotazy a podněty, souvisejícími s naším působením v Senátu. V rámci konstruktivní diskuze jsme hovořili o mnohých aktuálních tématech, mimo jiné o právě probíhajících oslavách 30. výročí sametové revoluce. Věřím, že budeme mít i v dalších letech příležitost uvítat karvinské studenty. Beseda proběhla v krásných prostorách Zeleného salonku: Zelený salonek byl zřízen v rámci rekonstrukce Kolovratského paláce na počátku 20. let 20. století jako zasedací místnost pro potřeby ministerského předsedy a schůze ministerské rady. Nazván byl podle barvy interiéru. Právě v Zeleném salonku se 30. září 1938 sešla vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým na svém mimořádném zasedání. Jediným předmětem jednání byla zpráva o Mnichovské dohodě. Československá vláda tehdy spolu s prezidentem Edvardem Benešem stála před klíčovým rozhodnutím, zda se dohodě velmocí bránit, či nikoli. Po zvážení všech okolností bylo nakonec rozhodnuto Mnichovský diktát přijmout. ... více informací


DEN DIABETIKŮ KARVINÁ

DEN DIABETIKŮ KARVINÁ
17.11.2019

Světový den diabetiků připadá na 14.11.den narození kanadského lékaře Frederika Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem v roce 1992, objevili životy zachraňující INZULÍN… Výskyt diabetu zejména 2. typu se každoročně zvyšuje nejen v ČR, ale nárůst je zaznamenán celosvětově. Podle odhadů trpí diabetem až každý třináctý obyvatel ČR. Diabetes mellitus 2. typu je způsoben zejména nezdravým životním stylem. Vhodná výživa, přiměřená tělesná hmotnost a fyzická aktivita jsou klíčem k prevenci diabetu 2. typu Také členové karvinského Svazu diabetiků oslavili tento významný den. Jako vždy nechyběla příjemná hudba, dobré jídlo a pití. V tomto příjemném odpoledni jsme také my popřáli všem přítomným příjemnou zábavu a hodně zdraví do dalších dnů. ... více informací


KAŽDOROČNÍ DEN ZDRAVÍ V ALBRECHTICÍCH SE LETOS KONAL PRVNÍ ŘÍJNOVOU SOBOTU.

KAŽDOROČNÍ DEN ZDRAVÍ V ALBRECHTICÍCH SE LETOS KONAL PRVNÍ ŘÍJNOVOU SOBOTU.
6.10.2019

Občané Albrechtic a blízkého okolí se opět sešli aby vyslechli zajímavou zdravotní přednášku, kterou jsme pro ně přichystali. Následně si mnozí nechali změřit tělesné hodnoty jako např. BMI, tělesný tuk, svaly atd. Velmi nás těší, že každým rokem stoupá zájem občanů, kterým není lhostejné jejich zdraví . Těšíme se opět na další setkání. ... více informací


VINOBRANÍ V KROUŽKU KROJOVANÝCH HORNÍKŮ BARBORA

VINOBRANÍ V KROUŽKU KROJOVANÝCH HORNÍKŮ BARBORA
23.9.2019

Dnešní sobotní odpoledne jsme také navštívili „VINOBRANÍ“, které zorganizovali jako každým rokem členové Kroužku krojovaných horníků Barbora. Přivítal jsem všechny zúčastněné, popřál jim příjemnou zábavu a velice rád jsem přispěl alespoň drobnou pozorností v podobě několika láhví výborného senátorského vína. Věřím, že všem chutnalo. ... více informací


ORLOVSKÉ GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE DNES SLAVÍ

ORLOVSKÉ GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE DNES SLAVÍ
22.9.2019

Dnes jsme přijali milé pozvání do Orlové v rámci 100. výročí založení Obchodní akademie a 110. výročí založení Gymnázia v Orlové. Po krátké a velmi příjemné besedě s panem ředitelem Mgr. Kubínkem jsme se zúčastnili Slavnostní akademie v Domě kultury města, kterou zahájil pan ředitel a starosta města. Popřál jsem všem přítomným pedagogům mnoho sil a elánu v jejich záslužném povolání, kterým bezesporu vzdělávání mladých lidí je, studentům především píli a chuť se naučit novému a škole dalších, neméně úspěšných 100 let. ... více informací


DEN ZDRAVÍ VE SPOLKOVÉM DOMĚ

DEN ZDRAVÍ VE SPOLKOVÉM DOMĚ
17.9.2019

Další z řady přednášek lékaře a senátora MUDr. Radka Sušila se opět konala ve Spolkovém domě v Karviné Ráji. Tentokrát byla přednáška s názvem „Příčiny, prevence, léčba a rizika civilizačních chorob“ určená pro členy Svazu tělesně postižených . Rizika civilizačních chorob jsou velmi vysoká a proto se přítomní posluchači dozvěděli mnoho užitečných informací týkající se především jak onemocnění předcházet či případně zmírnit jeho důsledky. Těšíme se na další setkání, které je již předběžně naplánováno začátkem příštího roku. ... více informací


Vinobraní 2019 městský klub seniorů Karviná Hranice

Vinobraní 2019 městský klub seniorů Karviná Hranice
15.9.2019

Letos opět místní senioři připravili ve svém klubu tradiční „VINOBRANÍ“. Jehož se jako každým rokem zúčastnilo velké množství členů a pozvání také přijal senátor MUDr. Radek Sušil. Věříme, že toto odpoledne strávené nad sklenkou dobrého vína bylo pro všechny příjemné. ... více informací


KONVERZACE UMĚNÍM KARVINÁ

KONVERZACE UMĚNÍM KARVINÁ
15.9.2019

Dne 10.09.2019 v obřadní síni MěDK proběhlo slavnostní zahájení již III. ročníku projektu KONVERZACE UMĚNÍM KARVINÁ, který je koncipován jako přehlídka nekomerční tvorby umělců spjatých s karvinským regionem.Stejně jako v předchozích ročnících jsme tuto zajímavou akci podpořili a věříme v další úspěšnou spolupráci. ... více informací


MEZINÁRODNÍ TURNAJ OPENAIR FLOORBALL KARVINÁ 2019

MEZINÁRODNÍ TURNAJ OPENAIR FLOORBALL KARVINÁ 2019
5.9.2019

Poslední prázdninový víkend proběhl již ll. ročník Mezinárodního turnaje OpenAir Floorball Karviná pod záštitou senátora MUDr. Radka Sušila. Turnaj se opět konal ve sportovním areálu ZŠ Borovského a po loňské premiéře se i letos přihlásil vysoký počet oddílů z České Republiky, Slovenska a Polska.Turnaje probíhaly v kategoriích přípravka, elévové, mladší žáci a starší žáci. Slunečné počasí, které doprovázelo celou akci vydrželo i do odpoledních hodin kdy proběhlo slavnostní předávání cen vítězným oddílům i jednotlivcům. Těšíme se na příští ročník ... více informací


DEN ZDRAVÍ VE SPOLKOVÉM DOMĚ

DEN ZDRAVÍ VE SPOLKOVÉM DOMĚ
2.4.2019

Pondělní odpoledne se sešli členové SVAZU DIABETIKŮ a SPCCH aby si poslechli další z řady přednášek lékaře a senátora MUDr. Sušila. Tentokrát přednáška proběhla v prostorách Spolkového domu v Karviné Ráji a hlavními tématy byly především - příčiny, prevence, diagnostika, léčba a rizika při onemocnění diabetem či kolorektálním karcinomem. ... více informací


Orlovská nemocnice

Orlovská nemocnice
27.3.2019

Včera opět proběhlo setkání se starostou Orlové Mgr. Miroslavem Chlubnou a místostarostkou Bc.Naděždou Kubalovou. Projednávali jsme aktuální situaci orlovské nemocnice a nezbylo nám než společně konstatovat, že se naplňují varovné scénáře rozpadu zdravotní péče pro orlovské občany. Dohodli jsme se na dalších krocích a úzké spolupráci při řešení této nepříznivé situace. Radek Sušil ... více informací


Senioři z Karviné slavili MDŽ

Senioři z Karviné slavili MDŽ
14.3.2019

Dnešní „skoro aprílové“ odpoledne uspořádali opět senioři z Karviné krásnou akci. Tentokrát však patřila především ženám. Milé pozvání přijal i senátor Radek Sušil, který všem přítomným členkám krátce popřál k jejich svátku a poté jim předal kytičku a sladkou pozornost. ... více informací


Krajské zastupitelstvo rozhodlo o budoucnosti orlovské nemocnice.

Krajské zastupitelstvo rozhodlo o  budoucnosti orlovské nemocnice.
13.3.2019

Dnes proběhlo jednání krajského zastupitelstva o optimalizaci zdravotní péče v MsK, resp. projednávání bodu „Co s karvinsko-orlovskou nemocnicí“ hlasovala vládnoucí koalice (ANO, ODS i KDU ČSL) MsK jako jeden muž za variantu A – tedy vyvedení akutní lůžkové péče z orlovské nemocnice. Tímto hlasováním vyjádřili svůj názor ryze politicky. Jejich rozhodnutí nezbývá než respektovat. Ano, „kraj“ jako zřizovatel má právo provádět tyto kroky, které mají zlepšit efektivitu poskytované zdravotní péče ve svých zřizovaných organizacích, ale má také POVINNOST zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro své občany. Opět peníze zvítězily nad rozumem, tedy nad službou pro občany orlovského regionu. Většina krajských zastupitelů neslyšela na důrazná opakovaně (i mnou) vyslovená rizika, která s sebou přináší tato dramatická optimalizace a to hlavně v personální rovině, kdy zdravotníci orlovské nemocnice opakovaně vyjádřili hluboký nesouhlas s návrhem optimalizace, a že nesdílí optimismus vedení kraje a nebudou své profesní kariéry spojovat s přesunem svých akutních lůžek do Karviné. Toto je největší slabina celé optimalizace. Myslím si, že deklarovaná finanční úspora cca 30 mil korun ročně, nemůže dostatečně vykompenzovat riziko zhoršení kvalitní a dostupné zdravotní péče v tomto regionu, kdy krize orlovské nemocnice se může šířit jako domino po všech zdravotnických zařízeních v okolí. Mohu si pouze postesknout, že o Orlové ve většině rozhodovali jiní. Mohu slíbit, že i nadále budu kriticky sledovat další vývoj. Radek Sušil ... více informací


Koblížkové posezení v klubu seniorů

Koblížkové posezení v klubu seniorů
28.1.2019

Každoroční „Koblížkové posezení“ i letos v lednu zorganizovali místní senioři z městského klubu seniorů Karviná Hranice. Pozvání na toto příjemné posezení přijal senátor Radek Sušil, který všem zúčastněným v úvodu popřál především pevné zdraví a pobesedoval se členy klubu. V závěru si všichni společně vychutnali dobrou kávu a voňavé koblížky. ... více informací


Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí.

Tradiční novoroční setkání senátora s představiteli okolních měst a obcí.
11.1.2019

Senátor Radek Sušil navštívil v lednu vedení okolních měst a obcí. V rámci jednotlivých setkání popřál všem mnoho úspěchů a sil v jejich další práci. Vyslechl mnoho nových podnětů, ale i aktuální problémy místních samospráv. Při setkání s vedením města Orlové byla otevřena především otázka řešení situace optimalizace struktury lůžkové péče v MSK, kdy se obě strany shodly na potřebnosti optimalizace poskytované zdravotnické péče v MSK. Toto řešení by se však nesmělo týkat pouze orlovské nemocnice, což by mohlo ohrozit širokou dostupnost zdravotní péče v tomto regionu. V závěru došlo ke vzájemné dohodě o aktivnější spolupráci při řešení této problematiky. ... více informací


Ocenění dobrovolníků ADRA v Orlové

Ocenění dobrovolníků ADRA v Orlové
14.12.2018

Senátor MUDr. Radek Sušil přijal pozvání orlovské ADRY, aby se zúčastnil spolu se zástupci města Orlová a Petřvaldu každoročního ocenění dobrovolníků. Přes dvacet pracovníků převzalo z rukou senátora Sušila ocenění především za obětavou a nezištnou práci, kterou dělají ve svém volném čase a s velkým nasazením. Senátor Sušil vyjádřil každému z těchto obětavých lidí velký respekt a poděkování za jejich práci, za kterou si zaslouží hlavně úctu. ... více informací


Studenti karvinského gymnázia na návštěvě Senátu PČR

Studenti karvinského gymnázia na návštěvě Senátu PČR
14.12.2018

I v letošním předvánočním čase přijali studenti karvinského gymnázia pozvání senátora MUDr. Radka Sušila, který pro ně spolu s předsedou Ústavně-právního výboru PČR JUDr. Miroslavem Antlem uspořádal besedu při níž se studenti mohli seznámit s obsahem práce Senátu Parlamentu ČR a činností ÚPV. Při velmi kvalifikované diskuzi byl zájem studentů především o témata jakými jsou trest smrti či eutanazie. Doufejme, že se mnozí studenti karvinského gymnázia rekrutují na právníky, státní zástupce, lékaře…… Setkání studentů se senátory proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře, kterou umocňoval také fakt, že se beseda konala v prostorách Kolovratského paláce v Zeleném salónku, který je proslulý místem předání textu Mnichovského diktátu tehdejší Československé vládě v roce 1938. ... více informací


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY SENÁTORSKÉ KANCELÁŘE MUDr. Radka Sušila

9.12.2018

Od 01.12.2018 se mění adresa regionální kanceláře senátora MUDr. Radka Sušila v Karviné. Novou kancelář naleznete na adrese ul. Svatopluka Čecha 881/32, Karviná – Nové město. Úřední hodiny : pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 nebo dle domluvy na tel: 732 926 417 ... více informací


Přednáška pana Stanislava Motla na karvinském gymnáziu

Přednáška pana Stanislava Motla na karvinském gymnáziu
1.11.2018

Již potřetí mohli karvinští studenti gymnázia přivítat známého spisovatele, televizního a rozhlasového reportéra, dokumentaristu a novináře pana Stanislava Motla, který opět přijal pozvání senátora MUDr. Radka Sušila. V letošním roce pan Motl přednášel studentům nejvyšších ročníků na velmi emotivní téma „Co to byl holocaust“. Studenti a učitelé také zhlédli mimořádně sugestivní dokument, který obsahoval výpověď posledního přeživšího člena osvětimského sonderkomanda. Opět v závěru přednášky zbyl prostor i na mnohé dotazy týkající se všech historických témat, kterými se pan Motl zabývá. ... více informací


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
1.11.2018

Ve středu 31. 10. 2018 se pan Stanislav Motl známý spisovatel, dokumentarista a novinář, zúčastnil celostátní osvětové a mediální kampaně s názvem „Celé Česko čte dětem“. Pan Motl přečetl úryvky z krásné knihy „Malý princ“ kterou napsal Antonie de Saint Exupery. Poté dětem a rodičům dlouze povyprávěl o tomto francouzském spisovateli a jeho záhadném zmizení, neboť jedním s mnoha témat, kterými se pan Stanislav Motl zabývá, patří i téma „Jak zemřel spisovatel Antonie de Saint Exupery „ V závěru milého setkání proběhla malá autogramiáda. Pan Stanislav Motl se této akce zúčastnil na pozvání senátora MUDr. Radka Sušila. ... více informací


DEN ZDRAVÍ 2018

DEN ZDRAVÍ 2018
18.9.2018

Prosluněné nedělní odpoledne se opět konala akce Den zdraví. I tentokrát se zájemci z Albrechtic a blízkého okolí sešli v hojném počtu, aby si vyslechli přednášky lékaře a senátora MUDr. Radka Sušila, které byly v tomto roce na téma „ Diabetes mellitus a Kolorektální karcinom – příčiny, diagnostika, léčba a prevence.“ Poté si mnozí občané nechali změřit krevní tlak a zkontrolovat na metabolické váze své tělesné hodnoty jako: BMI, procento tělesného tuku, viscerálního tuku, svalové hmoty atd. Naměřené hodnoty dále mohli prodiskutovat s MUDr. Radkem Sušilem, který ještě dlouho po přednáškách odpovídal na četné dotazy Den zdraví měl opět velký úspěch a jsme rádi, že se lidé stále více zajímají o své zdraví. ... více informací


Vinobraní 2018 městský klub seniorů Karviná Hranice

Vinobraní 2018 městský klub seniorů Karviná Hranice
12.9.2018

Včerejší úterní odpoledne zorganizovali místí senioři tradiční „VINOBRANÍ“, které opět přilákalo mnoho zájemců. I v letošním roce se vinobraní zůčastnil senátor Radek Sušil, který také přinesl na ochutnávku dobré vínko pro všechny účastníky této vydařené akce a pobesedoval krátce se členy klubu. ... více informací


Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem
12.9.2018

V pondělí 10.09.2018 senátor Radek Sušil četl dětem v prostorách regionální knihovny v Karviné Novém-městě z knihy Karvinské pověsti, které napsal místní autor Stanislav Filip a ilustrátory knihy byli žáci a studenti z karvinských škol. Senátor Radek Sušil přečetl tři krásné pověsti z Karviné, pobesedoval s dětmi i rodiči a zavzpomínal na své oblíbené knihy z dětství. Na závěr proběhla malá „autogramiáda“ a děti si odnesly malé dárečky. ... více informací


Mezinárodní turnaj mládeže bez hranic "OpenAir florbal Karviná 2018"

Mezinárodní turnaj mládeže bez hranic
2.9.2018

Poslední prázdninový víkend se konal 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO TURNAJE OpenAir florbal KARVINÁ 2018. Tato jedinečná akce jejímž hlavním organizátorem byl předseda spolku a trenér 1. FBC Karviná Bc. Tomáš Ficenc proběhla v areálu ZŠ Borovského. Tunaje se zúčastnilo přez 20 družstev z Polska, Slovenska a České republiky v kategoriích ELÉVOVÉ, MLADŠÍ ŽÁCI a STARŠÍ ŽÁCI. Předávání cen v kategorii mladších žáků se zúčastnil také senátor Radek Sušil, který vyjádřil velkou podporu a obdiv všem zúčastněným týmům a rodičům hráčů, kteří ze všech sil pomáhali organizátorům aby se tato akce vydařila. Doufejme, že se další ročníky MEZINÁRODNÍHO TURNAJE OpenAir KARVINÁ budou pořádat každoročně. ... více informací


33. ROČNÍK BĚHU NA LYSOU HORU A MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA V BĚHU DO VRCHU

33. ROČNÍK BĚHU NA LYSOU HORU A MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA V BĚHU DO VRCHU
8.8.2018

Letošní poslední sobotu v červenci se opět stovka závodníků všech věkových kategorií rozhodla zdolat královnu Beskyd – Lysou horu. Běh jako každoročně proběhl za finančního přispění senátora Sušila. Závodníci překonali 8,4 km trasu s převýšením 704 m.n.m. Závod doprovázelo krásné a slunečné počasí. ... více informací


Tradiční červnová „VAJEČINA“ v Klubu seniorů Karviná – Hranice se senátorem Radkem Sušilem.

Tradiční červnová „VAJEČINA“  v Klubu seniorů Karviná – Hranice se senátorem Radkem Sušilem.
15.6.2018

Tradiční červnová „VAJEČINA“ v Klubu seniorů Karviná – Hranice se senátorem Radkem Sušilem. ... více informací


Moravskoslezká liga přípravek O pohár senátora Radka Sušila

Moravskoslezká liga přípravek O pohár senátora Radka Sušila
30.4.2018

Dne 29.04. se od rána ve sportovní hale gymnázia Karviná konal turnaj přípravek ve florbale. Malé sportovce z týmu 1.FBC Karviná čekali 4 soupeři – TJ Slovan Havířov, FbK Horní Suchá, PASKOV SAURIANS a 1.SC TEMPISH Vítkovice Tygříci. Krátce po 13 hodině byl odehrán poslední zápas a tým 1.FBC Karviná vybojoval krásné 2.místo. Nejdůležitější však je, že se děti během zápasů dobře bavily a rozvíjely postupně své schopnosti a vztah k tomuto sportu. Při vyhlášení výsledků čekal na všechny hráče nejen krásný pohár, ale také sladká odměna. ... více informací


Mladí sportovci z Karvinska

Mladí sportovci z Karvinska
21.2.2018

I v letošním lednu pořádal sportovní klub KLUBSTEN Karviná KRAJSKÝ TURNAJ MLÁDEŽE ve stolním tenise. Akce, která se konala ve Sportovní hale ZŠ Petrovice u Karviné s finanční podporou senátora Sušila, přilákala mnoho nadšenců o tento dynamický sport. ... více informací


Studenti karvinského gymnázia navštívili Senát

Studenti karvinského gymnázia navštívili Senát
8.12.2017

Na pozvání senátora Radka Sušila navštívila dne 5.12.2017 skupina studentů z karvinského gymnázia sídlo Senátu PČR. Studenti se zúčastnili besedy se senátorem Sušilem, který je zároveň místopředsedou Ústavně právního výboru Senátu PČR. Vzácným hostem byl také senátor a předseda ÚPV Miroslav Antl. Oba senátoři seznámili studenty nejen s obsahem své práce, ale i s problémy souvisejícími s výkonem senátorského mandátu.V průběhu besedy studenti kladli četné dotazy, bylo otevřeno mnoho diskuzí mezi nimi i velmi ožehavé téma trestu smrti. ... více informací


Přednáška Stanislava Motla

Přednáška Stanislava Motla
26.10.2017

I v letošním roce přijal pozvání senátora MUDr. Radka Sušila známý spisovatel, rozhlasový a televizní reportér, filmový dokumentarista a novinář Stanislav Motl, který opět přednášel pro studenty karvinského gymnázia. Tentokrát byla na programu předáška na téma : Hledání Malého prince aneb Jak zemřel spisovatel Antonie de Saint Exupery. Studenti i učitelé gymnázia vyslechli přednášku s velkým zájmem. Na závěr nechyběly četné dotazy týkající se mnohých historických témat, kterými se pan S. Motl zabývá…… ... více informací


Podzimní setkání se seniory

Podzimní setkání se seniory
26.10.2017

Každoroční akce Guláš párty Klubu seniorů z Karviné Hranic, se konala i letos v říjnu. Pozvání přijali zástupci polského Klubu seniorů z příhraniční obce Golkovice a také senátor MUDr. Radek Sušil, který ochutnal s ostatními výborný guláš a popřál všem přítomným členům klubu hodně zdraví a pohody.V tomto příjemně stráveném odpoledni pan senátor také krátce pohovořil se členy Klubu o jejich radostech i starostech. ... více informací


ALBRECHTICKÝ DEN ZDRAVÍ

ALBRECHTICKÝ DEN ZDRAVÍ
9.10.2017

Stejně jako v loňském roce tak i letos v říjnu uspořádal senátor MUDr. Radek Sušil v Albrechticích DEN ZDRAVÍ, kterého se zúčastnili občané ze širokého okolí. Zájemci si mohli nechat změřit krevní tlak, zvážit se na metabolické váze, ale především si mohli vyslechnout přednášku MUDr. Sušila na téma „Kolorektální karcinom, příčiny, diagnostika, léčba a prevence“. Poté individuálně senátor Sušil zodpověděl občanům jejich četné dotazy. Poděkování při přípravě této akce patří také místní organizaci ČSSD Albrechtice. ... více informací


Vinobraní v klubu seniorů

Vinobraní v klubu seniorů
22.9.2017

Klub seniorů Karviná Hranice pořádá pravidelně množství různých společenských akcí, jedna z nich se konala také v měsíci září. Akce s názvem Vinobraní v klubu seniorů proběhla jako každým rokem s velkým úspěchem. Senioři se dobře bavili, zpívali, tančili, nechyběla ochutnávka vín a také bohatá tombola na kterou také přispěl tradičně senátor Sušil. ... více informací


Jubilejní setkání při příležitosti 25. výročí česko – polského přátelství Klubu seniorů.

Jubilejní setkání při příležitosti 25. výročí česko – polského přátelství Klubu seniorů.
28.8.2017

Dne 24.8.2017 se konalo setkání členů spřátelených klubů seniorů z Karviné-Hranic a příhraniční obce Golkovice. Tohoto setkání se na pozvání Karvinského klubu zúčastnil také senátor Radek Sušil, který popřál všem přítomným především hodně zdraví a také mnoho dalších let vzájemného přátelství. Česko – polská spolupráce začala v květnu 1992 a trvá již úctyhodných 25 let. Dle předsedy polského klubu pana Grzonki a bývalého předsedy karvinského klubu pana Krótkeho se členové obou klubů vzájemně navštěvují, pořádají společně různé akce a výlety. Celé čtvrteční odpoledne probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře. ... více informací


32. ročník Běhu na Lysou horu

32. ročník Běhu na Lysou horu
10.8.2017

Poslední červencovou sobotu se konal již tradiční 32. ročník Běhu na Lysou horu, který proběhl jako každým rokem za finančního přispění senátora Sušila. Tentokrát se počasí opravdu vydařilo a hlavního běhu se na trase z Krásné – Nižní Mohelnice po účelové komunikaci na Lysou horu zúčastnilo více než 120 závodníků všech věkových kategorií. Nebyli výjimkou ani závodníci v úctyhodném věku nad 70 let. ... více informací


Posezení se seniory – smažení vaječiny

Posezení se seniory – smažení vaječiny
14.6.2017

Dnešní příjemné odpoledne strávil pan senátor MUDr.Sušil v milé společnosti Karvinských občanů z městského Klubu seniorů Karviná Hranice, kam byl pozván předsedou Klubu seniorů panem Fedorkem. Tradičně každým rokem členové Klubu organizují červnové smažení vaječiny a i v letošním roce se této akce zúčastnil úctyhodný počet seniorů a hezké počasí bylo jako na objednávku. ... více informací


Sportovní den florbalového oddílu 1. FCB Karviná

Sportovní den florbalového oddílu 1. FCB Karviná
11.6.2017

Druhý červnový víkend pan senátor MUDr. Radek Sušil přijal pozvání na Sportovní den dětí a rodičů, který pořádal 1.FBC KARVINÁ florbalový oddíl mladších a starších žáků na fotbalovém hřišti v Karviné Loukách. Všichni si užili toto odpoledne v příjemné a pohodové atmosféře. Nechyběly soutěže pro děti, turnaj smíšených družstev ve fotbale, grilování a občerstvení. Senátor Sušil v uplynulé sezóně finančně podpořil tyto mladé sportovce a těší se, že se další spolupráce s tímto oddílem stane tradicí. ... více informací


Ocenění dárců krve

Ocenění dárců krve
6.6.2017

Dne 5.6.2017 se v prostorách Městského domu kultury Karviná konalo slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve ČČK. Ocenění předával senátor MUDr. Radek Sušil spolu s náměstkem primátora Ing. Miroslavem Hajdušíkem. Jednalo se o mnohočetné dárce krve s 80, 120 a 160 odběry. Součástí ocenění bylo senátorem Sušilem a náměstkem Hajdušíkem předáno čestné uznání Primátora města Karviné, poukazy na služby v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné, ale hlavně především upřímná slova díků za jejich neocenitelnou pomoc. ... více informací


BAREVNÉ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

BAREVNÉ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
26.4.2017

Za finanční ho přispění senátora MUDr. Radka Sušila byly v dubnu 2017 vyzdobeny chodby dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj krásnými kresbami exotických zvířat, které alespoň trochu zpříjemňují nutný pobyt v nemocnici všem malým pacientům. Tyto kresby namalovali žáci ZUŠ Karviná a také žáci ZŠ s polským jazykem vyučovacím Karviná. ... více informací


BESEDA O ZDRAVÍ V TĚRLICKU

BESEDA O ZDRAVÍ V TĚRLICKU
26.4.2017

Dne 25.dubna 2017 od 16 hod proběhla další s četných gastroenterologických přednášek MUDr. Radka Sušila. Tentokrát byla určena členům Klubu seniorů z Těrlicka a okolí. MUDr. Radek Sušil seznámil posluchače mimo jiné s možnými riziky vzniku onemocnění tlustého střeva, ale především kladl důraz na důležitost preventivních vyšetření, které mohou odhalit skryté signály počínajících onemocnění. ... více informací


Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné

Výjezdní zasedání ÚPV do Karviné
6.4.2017

Ve dnech 3. - 5. dubna 2017 se většina členů Ústavně právního výboru Senátu PČR výjezdního zasedání do regionu Karviná, tentokráte v senátorské sestavě: JUDr. Miroslav Antl (předseda ÚPV), Emílie Třísková (místopředsedkyně ÚPV), ing. Jiří Burian a MUDr. Radek Sušil (místopředsedové ÚPV), Ing. Bc. Anna Hubáčková a Mgr. Jiří Dienstbier (členové výboru), doplněné o ředitele Legislativního odboru Senátu PČR JUDr. Milana Eberleho a o zastupující tajemnici výboru Markétu Štádlerovou. Náš výbor se snaží dvakrát do roka vyjet do některého z českých regionů, resp. senátních obvodů, abychom se seznámili s aktuální regionální problematikou. Program bývá takřka tradiční, když je samozřejmostí návštěva radnice, tj. setkání s vedením městského úřadu a diskuze o významu, jakož i o problémech města a okolí. Vždy se zajímáme o situaci v soudnictví, konkrétní rozhodovací činnost, fungování zákonů v praxi a návrhy na řešení „legislativních komplikací“. ... více informací


NOVELA O VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ZTRATILA SVŮJ SMYSL

NOVELA O VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ZTRATILA SVŮJ SMYSL
23.2.2017

Jako zpravodaj Ústavně-právního výboru jsem prosadil v našem senátním výboru usnesení doporučující plénu Senátu zamítnutí novely o vzdělávání lékařů, k čemuž nakonec došlo. Jsem totiž hluboce přesvědčen, že tato novela rozhodně nepřispívá ke zjednodušení a zpřehlednění systému vzdělávání zdravotníků a některými ustanoveními postavení mladých lékařů spíše zhoršuje. ... více informací


Senátor MUDr. Radek Sušil podpořil mladé sportovce

Senátor MUDr. Radek Sušil podpořil mladé sportovce
26.1.2017

Dne 21.1.2017 se konal v házenkářské hale v Karviné ŽÁKOVSKÝ KRAJSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Tato akce byla pořádána sportovním klubem KLUBSTEN Karviná za finančního přispění senátora MUDr. Radka Sušila. ... více informací


Zdravotní přednáška v prostorách OPF SLU Karviná

Zdravotní přednáška v prostorách OPF SLU Karviná
12.10.2016

V aule Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné se dne 10.10.2016 od 16:30 konala další přednáška senátora MUDr. Radka Sušila. Přednáška s názvem "Nepodceňuj prevenci" byla tentokrát určena členům Svazu postižených civilizačními chorobami, kteří se této přednášky zúčastnili v hojném počtu. MUDr. Radek Sušil na závěr zodpověděl členům SPCCH jejich dotazy. ... více informací


Den zdraví v Albrechticích

Den zdraví v Albrechticích
3.10.2016

V sobotu 1.10.2016 se konaly v hasičské zbrojnici v Albrechticích zdravotní přednášky MUDr. Radka Sušila v rámci Dne zdraví. Zájemci z řad občanů Albrechtic a přilehlých obcí si mohli nechat změřit krevní tlak, zvážit se na metabolické váze a také si vyslechnout přednášku MUDr. Radka Sušila týkající se prevence vyšetření, s hlavním cílem odhalení skrytých signálů počátečních onemocnění zažívacího traktu. Na závěr MUDr. Sušil individuálně zodpověděl četné dotazy občanů týkající se jejich zdravotního stavu. ... více informací


Memoriál Jana Schmida 2016

Memoriál Jana Schmida 2016
26.9.2016

Dne 17.9.2016 se za finanční podpory senátora MUDr. Radka Sušila uskutečnil na krytém bazénu v Karviné-Hranicích X. Ročník Memoriálu Jana Schmida. Jedná se o plaveckou soutěž spoluorganizovanou Svazem diabetiků ČR. Soutěže se zúčastnily družstva i jednotlivci z Polska z Karviné a okolí. ... více informací


31. ROČNÍK V BĚHU NA LYSOU HORU

31. ROČNÍK V BĚHU NA LYSOU HORU
4.8.2016

V sobotu 30.7.2016 se uskutečnil tradiční 31. Ročník Běhu na Lysou Horu, který se konal za finančního přispění senátora MUDr. Radka Sušila. Běželo se z Krásné – Nižní Mohelnice po účelové komunikaci až na Lysou horu. Délka trasy byla 8400 m. Start byl v 609 m n. m. a cíl byl v 1313 m n. m.. Závodu se zúčastnilo více než 110 závodníků všech věkových kategorií, které neodradilo ani letošní proměnlivé počasí. ... více informací


Městský běh Karvinou 2016

Městský běh Karvinou 2016
14.7.2016

V sobotu dne 9.7.2016 se za finančního přispění senátora MUDr. Radka Sušila uskutečnil 12. ročník Městského běhu Karvinou, který se letos konal jako mistrovství České republiky Veteránů v běhu na deset kilometrů. Tento závod již tradičně přilákal přes 180 závodníků z celé České republiky a Polska všech věkových kategorií. Nejstaršímu závodníkovi bylo krásných 89 let! ... více informací


Pozvánka na přednášku spisovatele a novináře Stanislava Motla

Pozvánka na přednášku spisovatele a novináře Stanislava Motla
16.3.2016

Pozvánka na přednášku spisovatele a novináře Stanislava Motla, kterou pořádá senátor MUDr. Radek Sušil na téma: „KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY“ Den a místo konání: středa 13.4.2016 v 17 hod, malý sál Městský dům kultury Karviná Stanislav Motl: historik, novinář, spisovatel. Později byl reportérem v časopisech Svět v obrazech, Signál, Reflex. Znám je zejména knihami s historickou tématikou, které se převážně týkají období druhé světové války. Od roku 1995 byl jedním z reportérů investigativního pořadu Na vlastní oči televize Nova. Od roku 2010 připravuje v Čro 2 svůj autorský pořad s názvem Stopy, fakta, tajemství, který dostal i televizní podobu. Zlatý poklad měla svého času i naše země. Byly to desítky a desítky tun, včetně takřka sedmnácti tun zlatých mincí nevyčíslitelné historické hodnoty. Tohle však už patří minulosti… Co se s naším zlatým pokladem, na který se po roce 1918 skládali dávní předkové, vlastně stalo? Jaké byly jeho osudy? A jak tento zlatý poklad souvisí s našimi válečnými hrdiny, kteří bojovali a umírali na nejrůznějších frontách druhé světové války? Pokud Vás toto téma zaujalo a chcete pobesedovat s novinářem a spisovatelem Stanislavem Motlem, přijďte dne 13.4.2016 v 17 hod do malého sálu MěDK Karviná. Vstup na přednášku je zdarma. Vzhledem ke kapacitě malého sálu MěDK Vás prosíme, abyste se v případě zájmu závazně přihlásili do pátku 8.4.2016 na adresu : senatorska.kancelar@seznam.cz ... více informací


Přednáška pro členy SPCCH Karviná

Přednáška pro členy SPCCH Karviná
13.3.2016

Dne 7.3.2016 v 15 hod ve velkém sále restaurace Tesarčík v Karviné proběhla přednáška senátora MUDr. Radka Sušila pro členy místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Přednáškou senátor upozornil na důležitost prevence vyšetření, kde je hlavním cílem odhalit skryté signály počátečních onemocnění, které mohou mít vážný vliv na budoucí zdravotní stav. Po přednášce senátor Sušil zodpověděl členům SPCCH individuální dotazy. ... více informací


Beseda se studenty Gymnázia Karviná

Beseda se studenty Gymnázia Karviná
10.12.2015

Senátor MUDr. Radek Sušil se dne 8.12.2015 setkal na půdě Senátu se studenty Gymnázia Karviná, kteří přijeli na prohlídku Prahy a předem domluvenou besedu. Beseda proběhla v příjemném prostředí zeleného salónku Kolovratského paláce za účasti senátora MUDr. Radka Sušila a také jako vzácný host se studenty pohovořil předseda Ústavně-právního výboru Senátu JUDr. Miroslav Antl. Studenti Gymnázia se dověděli mnoho zajímavých informací o činnosti Senátu a také se jim dostalo erudovaných odpovědí na jejich dotazy. Na závěr si studenti mohli prohlédnout rozsáhlé prostory Kolovratského paláce a jednací sál Senátu České republiky v prostorách Valdštejnského paláce. ... více informací


Zdravotnická přednáška v Dětmarovicích

Zdravotnická přednáška v Dětmarovicích
22.10.2015

Dne 19.10.2015 uspořádal senátor MUDr. Radek Sušil svou další gastroenterologickou přednášku, tentokrát pro občany Dětmarovic. Lidé si mohli vyslechnout, jak předejít možným nádorovým onemocněním tlustého střeva a jak se proti tomuto onemocnění preventivně bránit. Na konci přednášky MUDr. Sušil odpověděl přítomným posluchačům na jejich otázky a všichni, kteří se na tuto zdravotnickou přednášku dostavili, obdrželi jako poděkování od pana MUDr. Sušila malý dárek. ... více informací


Memoriál Jana Schmida

Memoriál Jana Schmida
26.9.2015

V měsíci září 2015 se opět za finanční podpory senátora MUDr. Radka Sušila uskutečnil na krytém bazénu v Karviné-Hranicích IX. ročník memoriálu Jana Schmida. Jedná se o plaveckou soutěž spoluorganizovanou se Svazem diabetiků ČR. Soutěže se účastní každý rok družstva či jednotlivci z Karviné i z okolí. ... více informací


9. Festival národnostních kultur v Orlové

9. Festival národnostních kultur v Orlové
20.9.2015

V Orlové se 19. září 2015 konal 9. ročník FESTIVALU NÁRODNOSTNÍCH KULTUR, kterého se již tradičně zúčastnil i senátor MUDr. Radek Sušil. Jako každý rok i letos pan senátor podpořil tento festival finančním darem. Při zahájení festivalu pan Sušil pozdravil společně s vedením města Orlová přítomné návštěvníky festivalu i učinkující, kterým popřál mnoho úspěchů a vyjádřil tomuto festivalu i nadále svou podporu. ... více informací


Sportovní den s klubem seniorů v Karviné

Sportovní den s klubem seniorů v Karviné
20.8.2015

Senátor MUDr. Radek Sušil byl pozván dne 19.8.2015 klubem seniorů v Karviné na jejich sportovní den. Této akce se senátor Sušil zúčastňuje pravidelně, a je rád, že se lidé i ve vyšším věku umí skvěle bavit a aktivně využívají svůj čas k těmto společenským akcím. ... více informací


Senátor MUDr. Radek Sušil podpořil Běh na Lysou horu

Senátor MUDr. Radek Sušil podpořil Běh na Lysou horu
3.8.2015

Dne 25.7.2015 se konal jubilejní 30. ročník Běhu na Lysou horu, která se konala za finančního přispění senátora MUDr. Radka Sušila. Tradiční závod v délce 8,4 kilometrů s převýšením 704 metrů přilákal jak zahraniční závodníky, tak i domácí běžeckou špičku v čele s vítězným Blahou a maratoncem Petrem Pechkem, kteří také skončili na prvních dvou místech. Závodu se zúčastnilo více kategorií od dětí, přes dospělé až po seniorské závodníky. ... více informací


Další cyklus gastroenterologických přednášek.

Další cyklus gastroenterologických přednášek.
3.4.2015

Další cyklus gastroenterologických přednášek senátora MUDr. Radka Sušila proběhl dne 2.4.2015 v městském klubu seniorů v Karviné-Starém Městě. Pan doktor seznámil své posluchače s prevencí proti nádorovému onemocnění tlustého střeva, a vysvětlil lidem, kde a jak často si mohou nechat udělat test na možné začínající onemocnění tlustého střeva. Na konci své přednášky pan Sušil ještě odpověděl lidem na četné zdravotní dotazy. ... více informací


Vítání občánků v Karviné

Vítání občánků v Karviné
31.3.2015

Dne 29.3.2015 přivítal v Městském domě v Karviné senátor MUDr. Radek Sušil nové občánky našeho města a jejich hrdé rodiče. Dětem i rodičům popřál pan senátor do dalších let spoustu zdraví a štěstí a předal rodičům malých občánku pamětní list, kytici a pro děti malý dárek. ... více informací


Vliv ovzduší a stravy na vývoj těhotenství.

Vliv ovzduší a stravy na vývoj těhotenství.
5.3.2015

Členové z Ústavu experimentální medicíny AV ČR ve spolupráci s nemocnicí v Karviné-Ráji a karvinskými pediatry provádí od roku 2013 do konce června 2015 s vybranými dobrovolníky z řad těhotných matek z našeho regionu testování vlivu ovzduší a stravy na vývoj těhotenství a následné vyhodnocení těchto zjištěných údajů na zdraví dětí v našem kraji. Toto testování má prokázat spojitost mezi dlouhodobě znečištěným ovzduším v našem regionu a jeho nepříznivým vlivem na vývoj dětí a to již v prenatálním období. Na následujícím odkazu si můžete stáhnout prezentované přednášky členů z Ústavu experimentální medicíny AV ČR: http://uloz.to/xsZ4EVpc/nspka-3-3-2015-mudr-sram-ppt http://uloz.to/xyoCP4Ft/nspka-3-3-2015-rossner-pdf http://uloz.to/xohbkWZa/nspka-3-3-2015-rossnerova-pdf ... více informací


Přednášky a besedy o zdraví dále pokračují.

Přednášky a besedy o zdraví dále pokračují.
27.1.2015

Další gastroenteroligická přednáška senátora MUDr. Radka Sušila se konala v klubu seniorů v Karviné 1 na konci ledna 2015. Pan Sušil seznámil přítomné posluchače s riziky onemocnění tlustého střeva, na projektoru lidem ukázal fotografie začínajících i pokročilých stádií onemocnění tlustého střeva a hlavně lidem vysvětlil, jak se preventivně chránit před nádorovým onemocněním tlustého střeva. Na konci přednášky pan Sušil zodpověděl lidem na jejich dotazy a přislíbil, že i nadále bude ve svých přednáškách a zdravotních besedách pokračovat. ... více informací


Zdravotní přednášky pokračují i po volbách

Zdravotní přednášky pokračují i po volbách
21.1.2015

Senátor MUDr. Radek Sušil pokračuje ve své osvětě i po volbách a dále pořádá pro své spoluobčany další zdravotní besedy. Tentokrát si přizval na pomoc svojí kolegyni, diabetoložku, MUDr. Barbaru Buzovou, která v městském klubu seniorů v Karviné povykládala posluchačům jak se bránit proti cukrovce a nebo, i když už lidé cukrovku mají, jak s touto nemocí slušně žít a jak o sebe dále pečovat. Na konci přednášky lidem paní doktorka odpověděla na spoustu dotazů. MUDr. Sušil bude i nadále ve svém regionu pořádat tyto zdravotní besedy, neboť je přesvědčen, že včasná prevence a dobrá lékařská rada může zachránit a prodloužit mnoho lidských životů. ... více informací


Poděkování za Vaši podporu a Vaše hlasy.

Poděkování za Vaši podporu a Vaše hlasy.
13.10.2014

... více informací


Den zdraví v Dětmarovicích.

Den zdraví v Dětmarovicích.
21.9.2014

Dne 18.9.2014 se pře zdravotním střediskem v Dětmarovicích uskutečnil další Den zdraví, pořádaný pod záštitou senátora MUDr. Radka Sušila, který pod heslem „Pečujte o zdraví, nepodceňujte prevenci!“, vyrazil do boje za lepší osvětu a odtabuizování rakoviny. ... více informací


Senátor Sušil podporuje sportovní oddíl Florbal Stonava

Senátor Sušil podporuje sportovní oddíl Florbal Stonava
20.7.2014

Dne 19.7.2014 se ve sportovní hale ve Stonavě uskutečnil 4. ročník florbalového turnaje Stonava cup a to i za finančního přispění senátora MUDr. Radka Sušila.Senátor Sušil je rád, že může podpořit mladé lidi v jejich zálibě ke sportu a přeje všem florbalistům oddílu Florbal Stonava mnoho sportovních úspěchů v lize i na turnajích. ... více informací


Slavnostní promoce na OPF v Karviné

Slavnostní promoce na OPF v Karviné
8.7.2014

Dne 8.7.2014 proběhla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné slavnostní promoce absolventů doktorských a navazujících magisterských studijních programů, které se zúčastnil i senátor MUDr. Radek Sušil. ... více informací


Setkání se seniory v Petrovicích u Karviné

Setkání se seniory v Petrovicích u Karviné
23.5.2014

V patek 23. května 2014 uspořádal, v prostorách společenské místnosti TJ Lokomotiva Závada, petrovický Klub důchodců, jarní společenské setkání, na které byl pozván také senátor MUDr. Radek Sušil. ... více informací


Mikulášská nadílka pro děti v nemocnici

Mikulášská nadílka pro děti v nemocnici
15.12.2013

Dne 6.12.2013 opět navštívil nemocnici v Karviné-Ráji Mikuláš s andělem. Na dětském oddělení předali malým pacientům mikulášské balíčky, za které jim děti poděkovaly hezkou písničkou. Tuto mikulášskou akci každoročně sponzoruje senátor MUDr. Radek Sušil. ... více informací


Další podání senátora MUDr. Radka Sušila k Ústavnímu soudu ČR

Další podání senátora MUDr. Radka Sušila k Ústavnímu soudu ČR
27.10.2013

Senátor MUDr. Radek Sušil  jako místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR společně s předsedou Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR panem senátorem JUDr. Miroslavem Antlem a s místopředsedou téhož výboru panem senátorem MUDr. Vladimírem Plačkem (a s  ... více informací


Předvolební míting ČSSD v Karviné

Předvolební míting ČSSD v Karviné
23.10.2013

Dne 18.10.2013 se konal na náměstí TGM v Karviné předvolební míting ČSSD. Akce se zúčastnil spolu s Lubošem Zaorálkem také senátor MUDr. Radek Sušil. Oba politici pohovořili s občany města o současné politické situaci v naši zemi a představili volební plán naší strany. V závěru mítingu předávali na náměstí ženám symbol ČSSD - růže. ... více informací


Festival národnostních menšin v Orlové

Festival národnostních menšin v Orlové
14.7.2013

V neděli 19. května 2013 proběhl VII. ročník festivalu národnostních menšin v Orlové. Tento ročník stejně jako i ročníky předchozí byly pod záštitou a finačním příspěvkem senátora MUDr. Radka Sušila. ... více informací


Sportovní odpoledne se SPCCH Stonava

Sportovní odpoledne se SPCCH Stonava
3.7.2013

Dne 30. 5. 2013 pořádala místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) v obci Stonava sportovní odpoledne zakončené tradičním smažením vaječiny v domě PZKO. ... více informací


Senátor Sušil proti diskriminaci pracujících důchodců

27.6.2013

Senátor MUDr. Radek Sušil připojil svůj podpis pod návrh, který byl iniciován jeho senátorským kolegou - předsedou Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Miroslavem Antlem, adresovaný Ústavnímu soudu ČR na zrušení části věty ustanovení par. 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1.1.2013 ... více informací


Křest knihy Bezpečnost dětí na internetu - rádce zodpovědného rodiče

27.6.2013

Dne 27. února 2013 se senátor MUDr. Radek Sušil spolu s několika dalšími senátory zúčastnil slavnostního křtu knihy  "Bezpečnost dětí na internetu - rádce zodpovědného rodiče". Slavnostní akt se konal v Zeleném salónku Kolovratského paláce, který je součástí komplexu budov Senátu Parlamentu Česk ... více informacíRadek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe