Ing. Jan Wolf, primátor Karviné

Pana senátora Sušila znám řadu let a velmi si vážím jeho lékařské odbornosti. Je velmi oblíben nejen mezi svými pacienty, ale také mezi kolegy. Cením si rovněž i jeho aktivní spolupráce na úrovni města Karviné a karvinské nemocnice. Jsem přesvědčen, že z pozice odborníka na zdravotnictví má v Senátu své uplatnění, a proto ho v nadcházejících senátních volbách podpořím.


Ing. Petr Vícha, starosta Bohumína, senátor, předseda senátního klubu ČSSD

Radek Sušil je členem našeho klubu již dvanáctým rokem a vždy na něj bylo spolehnutí. Věnuje se v Ústavně právním výboru zejména zákonům, týkajícím se zdravotnictví a sociálních věcí. Má velmi pěkný vztah k lidem, naslouchá jim a snaží se jim pomoci. Předpokládám, že tuto hezkou vlastnost získal zejména při péči o své pacienty. A běda, pokud by někdo řekl něco nepěkného o našem Karvinsku. Svůj region má, stejně jako já, rád. A bojuje za něj.


JUDr. Miroslav Antl, senátor, předseda Ústavně-právního výboru Senátu

S MUDr. Radkem Sušilem se osobně známe přes jedenáct let. V končícím volebním období přešel na mou žádost do senátního Ústavně-právního výboru (ÚPV), kde mj. prokazuje, že je špičkovým odborníkem na zdravotnickou problematiku, včetně legislativy… Jsem přesvědčen, že RADEK SUŠIL DO SENÁTU PATŘÍ – a je na Vás, voličích, abyste ho tam nechali...!


Ing. Ladislav Rosman, starosta Dětmarovic

Senátor pan MUDr. Radek Sušil vnáší do Senátu velmi aktuální lékařskou odbornost, což považuji za bonus pro rozhodování o jeho podpoře. Pana senátora znám řadu let jako komunikativního dobrého člověka s nadstranickým nazíráním a se schopností spravedlivého posuzování věcí. Rozhodl jsem se, že ho v nadcházejících volbách do Senátu ČR podpořím.


Mgr. Dáša Murycová, starostka Doubravy

MUDr. Radek Sušil patří mezi zkušené senátory, kterému není lhostejná problematika malých obcí. Zajímá se o jejich financování a potřeby pro zajištění jejich dalšího rozvoje. ví, že nejen velká města, ale i malé obce si zasluhují pozornost a podporu. Přeji mu úspěch a širokou podporu při volbách do Senátu.


Antonín Barák, člen zastupitelstva města Karviná

Radka Sušila znám 25 let. Pro mne je to člověk, který věnoval kus svého života zájmům občanů Karvinska. Dlouho sleduji jeho práci a vidím, že jak ve funkci senátora, tak v boji pro zachování zdravotní péče pro nás, občany, udělal velký kus práce. Jeho píle, praxe a dlouholeté zkušenosti mne přesvědčily, že pro mne je to ten pravý kandidát na senátora.


Mgr. Kamil Paloncy, člen zastupitelstva Orlové a předseda MO ČSSD Orlová

MUDr. Radek Sušil je zkušený senátor, který vždy bojoval, bojuje a bude bojovat za náš region. Je to člověk, na kterého se můžeme spolehnout, empatický, pracovitý, vždy ochoten pomoci. Má mou plnou důvěru. Přeji mu hodně úspěchů v senátních volbách.


Mgr. Miloš Kučera, ředitel Gymnázia Karviná

Ač erudovaný lékař, gastroenterolog, pracuje Radek Sušil v Ústavně-právním výboru Senátu Parlamentu České republiky. Že svou práci dělá na výbornou, o tom se přesvědčujeme s našimi žáky při každoročních návštěvách PČR. Pan senátor je vždy našim milým hostitelem, je vidět, že jeho pozice v tomto ústavním orgánu je velmi silná, což je důležitý předpoklad pro to, aby i v tom následujícím volebním období hájil zájmy našeho regionu. Proto ho podporuju a budu také volit.


MUDr. Petr Fiala, lékař gynekologicko-porodnického oddělení NsP Karviná-Ráj

S doktorem Sušilem pracuji v nemocnici Karviná-Ráj již řadu let. Vždy nás spojovala snaha o podporu a rozvoj oborů, ve kterých pracujeme. Radek dlouhodobě stojí za vynikající úrovní gastroenterologie karvinské nemocnice. Je oblíben pro svou profesionalitu a osobní přístup ke všem pacientům, je též znám jako patriot v tom nejlepším slova smyslu. Se svou schopností naslouchat lidem se výborně uplatňuje i jako senátor. Je známo, že se v Senátu úspěšně podílí na řešení celé řady zdravotnických záležitostí, které pomáhají zlepšovat péči o pacienty nejen našeho regionu.


MUDr. Jiří Slepánek, primář očního oddělení NsP Karviná–Ráj

S MUDr. Radkem Sušilem pracuji v nemocnici Karviná-Ráj již od jeho nástupu na chirurgické oddělení naší nemocnice. Vždy nás spojovala snaha o podporu a rozvoj oborů, ve kterých pracujeme. Po celou dobu je MUDr. Sušil znám svojí vysokou odborností a profesionalitou jednání. Díky jeho schopnostem se gastroenterologie v Karviné těší vysoké úrovni a prestiži. I jako senátor se věnuje zdravotnickým záležitostem a svým vystupováním v Senátu dělá čest lékařskému stavu. Proto ho v následujících volbách podpořím svým hlasem.


Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe