MOTTO: Jako lékař rád vidím, když se pacientovi daří lépe, jako senátora mne těší, když je Senát lidem užitečný.“

Nerad odcházím od rozdělané práce, stále mám mnoho vizí a plánů, co udělat pro náš region, aby se nám tady lépe žilo. Nešel jsem do politiky proto, abych zbohatl, či abych se stal součástí podivných bratrstev. Chci dobře zastupovat zájmy svých voličů a prosazoval cíle a hodnoty, které považuji za správné. Za šest let ve vrcholové politice jsem se mnoho naučil a mám nač navázat.

Chci se znovu zabývat oblastmi, které znám a jsou mi blízké – zdravotnictví, sociální politika, ozdravění karvinského regionu. Rád bych opět spojil zkušenosti z mé profese lékaře i komunálního politika a také znalosti problémů jednotlivých měst a obcí a pomohl jim ve funkci senátora hájit jejich práva. Zaměřím se na problematiku rodin s dětmi a seniorů, hlavně chci tak jako dosud bojovat za zrušení asociálních reforem, které zhoršují životní úroveň a poškozují většinu mých spoluobčanů. Chci přispět k řešení nejpalčivějších oblastí, které trápí náš region: vysoká nezaměstnanost, problémy s nepřizpůsobivými občany, znečištění ovzduší. Své priority jsem shrnul do „desatera“ .

Mé priority v Senátu pro Karvinsko:

  • Plná dostupnost zdravotní péče, bez poplatků u lékaře, efektivní rozvoj nemocnic.
  • Konec kupčení se sociálním bydlením - urychlené přijetí změny zákona o pomoci v hmotné nouzi. Stop zneužívání sociálních dávek lidmi, kterým se nechce pracovat.
  • Maximální podpora mladých rodin s dětmi.
  • Důstojný život pro seniory a handicapované, rychlá náprava asociálních reforem pravicových vlád. Vyšší a rychlejší valorizace důchodů.
  • Bezpečné ulice měst a obcí, spravedlnost a vymahatelnost práva pro všechny.
  • Možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi pracující v těžkém průmyslu.
  • Zachování pracovních míst ve velkých podnicích. Podpora investorů v nových průmyslových zónách = více pracovních příležitostí.
  • Vyvážený přístup k OKD a kontrolovatelná důlní činnost. Zlepšení života lidí v oblastech postižených důlní činností.
  • Podpora aktivit zlepšujících životního prostředí, vyšší sankce pro znečišťovatele ovzduší. Více ozdravných pobytů pro děti.
  • Plnohodnotné zachování Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, rozvoj středního a učňovského školství v regionu. Vysoké školy bez školného.


Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Fond Miroslava Antla