Jsem patriotem, hrdým na region, ve kterém žiji a pracuji. Na Karvinsko, za něž stojí za to bojovat. Uvědomuji si palčivé problémy, které nás zde trápí a stále mám mnoho plánů, co udělat pro náš region, aby se nám tu lépe žilo. Nerad odcházím od rozdělané práce, chci pokračovat v oblastech, které znám a jsou mi blízké – zdravotnictví, sociální politika, ozdravění Karvinska. Rád bych opět spojil zkušenosti z mé profese lékaře se znalostí problémů jednotlivých měst a obcí mého volebního obvodu a pomohl jim ve funkci senátora hájit jejich práva. Chci přispět k řešení problémů, které nás zde trápí a jsou dlouhodobou výzvou pro celý region, který má svá nepřehlédnutelná specifika.  Toto je dlouhodobý cíl mé politiky, a proto jsem neodmítl důvěru, kterou jsem dostal od ČSSD. Rozhodl jsem se podpořit stranu svou kandidaturou do Senátu za volební obvod č.75.

Do ČSSD jsem vstoupil v roce 2009 a této politické straně jsem věrný - i přes mnohá její pochybení v minulosti i současnosti. Program sociální demokracie byl vždy levicový, proto je důležité tuto levicovou stranu podpořit a zachovat tak v Senátu potřebnou politickou vyváženost. Zároveň ale neodmítám ani jakoukoli podporu mé kandidatury od jiných politických stran či hnutí.

Rád bych i nadále pokračoval v transparentní politice, která je zároveň slušná, neútočná a zejména srozumitelná pro všechny občany.

Mé priority v Senátu pro Karvinsko

Moji plnou podporu mají všchny změny na úrovni obcí a kraje, které zlepšují život našich spoluobčanů. Ať už jde o dostupnost zdravotní a sociální péče nebo udržení stávajících a vznik nových pracovních míst v regionu. Důležité jsou také projekty pro zlepšení pracovních a životních podmínek pro mladé. Tak, aby mohli v našem regionu žít, pracovat, zakládat rodiny a našli zde také nabídku volnočasových aktivit. Vždy podpořím programy a zákonné změny zlepšující život seniorů, nemocných a hendikepovaných. Mou prioritou je spravedlivý sociální stát, nepřipouštějící zneužívání sociálních dávek.

 

 • Zachování široké dostupnosti zdravotní péče, efektivní ekonomický a personální rozvoj ambulantního a nemocničního sektoru.
 • Řešení nezaměstnanosti na úrovni vlády, zejména poté, co OKD ukončí těžbu. Nová pracovní místa v nových průmyslových zónách, prioritou je přivést sem velkého investora. Zachování pracovních míst ve velkých podnicích a ve stávajících průmyslových zónách Barbora a Nové pole, podpora investorů.
 • Spravedlivé sociální dávky. STOP jejich zneužívání lidmi, kterým se nechce pracovat.
 • Podpora mladých rodin s dětmi – dostupné bydlení a spravedlivá valorizace rodičovských příspěvků.
 • Perspektivní a dlouhodobě udržitelný důchodový systém s plným zachováním možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi pracující v těžkém průmyslu.
 • Důstojný život pro seniory a handicapované, podpora rozvoje sociálních služeb a jejich dostupnost pro potřebné.
 • Vyšší sankce pro znečišťovatele ovzduší v našem regionu. Prosazování aktivit vedoucích ke zlepšování životního prostředí.
 • Racionální přístup k hospodaření s odpady včetně nové legislativy.
 • Více ozdravných pobytů pro děti z našeho kraje.
 • Bezpečné ulice měst a obcí, spravedlnost a vymahatelnost práva pro všechny.
 • Podpora rozvoje Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Rozvoj středního a učňovského školství v regionu. STOP zavedení školného na vysokých školách.

Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe