Co si myslím...

... O POLITICÍCH Často slýchávám, že "ti nahoře" jsou odtrženi od běžného života, že nevědí, čím žijí tzv. "normální" občané. Ve vysoké politice zcela jistě existuje skupina lidí, kteří jsou mimo realitu, ale jsem přesvědčen o tom, že to není proud většinový. Politika nesmí být prostorem pro vyvolené, kteří v ní budou realizovat své osobní zájmy, bez ohledu na zájmy celku. Do politiky jdou také lidé s ideály a snahou o vyřešení společenských nešvarů. Mnoho takových znám a i já se mezi ně počítám. Proto každému, kdo nevěří ve změnu naší politické kultury, říkám: "Volte ty, kteří v politice nezpychnou a neztratí zdravý rozum, pouze tak se česká politika může změnit k lepšímu".

...O SENÁTU Zákonodárná moc, spočívající ve dvoukomorovém parlamentu, je obvyklá forma vládnutí v naprosté většině demokracií. Také u nás má v legislativním procesu Senát své pevné místo. O oprávněnosti své existence přesvědčil už jako ústavní pojistka i řadou pozoruhodných zákonodárných iniciativ. Je potěšitelné, že ubývá hlasů, požadujících zrušení Senátu, jejichž jediným argumentem je, že stojí peníze. Domnívám se ale, že Senát by se do budoucna měl přetransformovat v komoru regionálních zástupců a stát se tak pro občany srozumitelnější institucí. Jako komunální politik vím, o čem mluvím a jsem přesvědčen, že se svými zkušenostmi mohu pomoci při definici takové změny.

...O NEPŘIZPŮSOBIVÝCH Nic není zadarmo a na nic nemáme přirozený nárok. Velmi mne znepokojuje, že se někteří občané domnívají, že je zcela normální zůstat doma a nepracovat, protože se jim to "nevyplatí". Žijeme v 21. století, proto nechci, aby doslova platilo "kdo nepracuje, ať nejí", ale zcela jistě by mělo platit "kdo nechce pracovat, musí to poznat na své životní úrovni a nežít si jako ten, kdo pracuje poctivě". Ti, kteří se práci programově vyhýbají musí zřetelně pocítit, že takovéto chování je nepřijatelné. Tady vidím velký dluh našeho zákonodárství: máme nepřehledná pravidla pro vyplácení dávek a slabé pojistky proti jejich zneužívání, stále kvete kšeftování s tzv. sociálním bydlením atd. To je v mém regionu velmi citlivé téma. Z tábora opozice jsem slyšel, že oni by problematiku nepřizpůsobivých rychle vyřešili – přijetím vyhlášky. Tak jsem si představil, jak by asi ta vyhláška dopadla, kdyby ji vyvěsili: zmizela by ve sběrně i se stojanem, pokud by byl kovový :-) A to by byl její jediný přínos. Obecní vyhlášky nemohou suplovat špatné nebo neexistující zákony.

...O POMOCI OBCÍM Pravidelně se setkávám s představiteli místních samospráv ve svém volebním obvodu, a tak vím, že získat dotace, a především je následně úspěšně čerpat, není pro obce snadnou záležitostí. Složitý mechanismus, značná byrokracie, která se v mnoha směrech ještě rozšiřuje, a to nejen v oblasti dotační politiky, komplikuje život mnoha starostům. Přestože se nám v minulosti podařilo v Senátu korigovat mnohé nepovedené zákony, které přicházely z Poslanecké sněmovny, je situace v této oblasti stále špatná. Chci přispět k tomu, aby zákony byly obcím a jejich starostům oporou a podporovaly aktivity, vedoucí k rozvoji obce, místo aby je svazovaly a odrazovaly od realizace prospěšných projektů, jak tomu dnes v řadě případů je. Není možné neustále dalšími a dalšími zákony přenášet na obce nové a nesmyslné povinnosti a tím jim omezovat prostor pro plnění funkcí, které by měly plnit především.


Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe