Před šesti lety jsem formuloval své priority pro Senát i náš region. Slíbil jsem, že se v Senátu budu věnovat hlavně tématům, souvisejícím s mou profesí, dále sociální oblasti a zejména problémům našeho regionu.

Při zpětném pohledu mohu říci, že se podařilo dosáhnout řady pozitivních změn. Především přijetím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy mají města možnost vyhlásit bezdoplatkové zóny, což omezuje  kupčení se sociálním bydlením. Zlepšila se podpora mladých rodin s dětmi - zvýšily se daňové slevy a příspěvky na děti, mladé rodiny mohou získat státní úvěr s nízkou úrokovou sazbou ve výši 150 tisíc z programu Státního rozvoje bydlení. Změny k lepšímu se týkají i seniorů a handicapovaných - byly zvýšeny příspěvky na péči o osoby se zdravotním postižením, zvýšila se valorizace důchodů.

Inicioval jsem projednávání petice za snížení věkové hranice pro odchod horníků do důchodu. Obrovským úspěchem je přijetí novely zákona o důchodovém pojištění, kde byla stanovena hranice pro odchod horníků do důchodu v 55 letech. Nově se teď angažuji v projednávání žádosti o zmírnění zákona o důchodovém pojištění – týkající se asi 200 zaměstnanců OKD. Navíc se snažím vyvíjet tlak na vládu, aby pomohla přilákat na Karvinsko klíčového investora. Je nutné urychleně vytvořit nová pracovní  místa v nových průmyslových zónách, protože OKD v dohledné době ukončí těžbu. Stát jako majitel OKD je povinen převzít zodpovědnost za své rozhodnutí, vždyť skoro 6 tisíc kmenových zaměstnanců a  2 tisíce pracovníků dodavatelských společností zůstane bez práce. A to je problém, s nímž si náš region, kde už teď je nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR, sám neporadí.

Jsem dlouholetým členem Ústavně – právního výboru Senátu a také členem Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu. Ve volebním období 2014-2020 jsem byl zpravodajem řady klíčových návrhů či jejich novel, připravených společně s mými kolegy z Ústavně – právního výboru. Např. zákonů o úrazovém pojištění zaměstnanců, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, o státní sociální podpoře nebo o veřejném zdravotním pojištění. Angažoval jsem se také při předkládání zákonů o sociálních službách, zdravotních službách, o léčivech, o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, o ochraně veřejného zdraví, ale také dalších zákonů, týkajících se bezpečnosti a vymahatelnosti práva.

Od počátku podporuji iniciativu LIGA LIBE – Petice proti nesmyslným zákazům legálních obranných prostředků – a během senátních rozprav jsem razantně argumentoval pro návrh  i pro petici. Nakonec v Senátu zvítězil zdravý rozum a 41 senátorů přiznalo myslivcům ústavní právo na zbraň (proti bylo 16).

Moc mne těší, že v červnu oficiálně odstartovala stavba obchvatu Karviné, na kterou jsme čekali přes 20 let. Dojde tak k uvolnění dopravy, snížení prašnosti, hluku a množství výfukových plynů v centru města. Podle harmonogramu prací ŘSD by měl být obchvat uvden do provozu v prosinci 2022.

Za posledních šest let se mnoho změnilo i v oblasti zdravotnictví - ne vždy to ale byly změny k lepšímu. Jedním z mých cílů bylo a je zachování široké dostupnosti zdravotní péče, efektivní ekonomický a personální rozvoj ambulantního a nemocničního sektoru. Přitom přes veškeré mé snahy došlo k ukončení poskytování akutní lůžkové péče ve všech do té doby fungujících oborech orlovské nemocnice. Stalo se tak na základě rozhodnutí krajského zastupitelstva o optimalizaci poskytování zdravotní péče orlovskou částí NsP Karviná. Důsledkem je bohužel zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro občany Orlové a okolí. Kraj jako zřizovatel nemocnice sice má právo na změny ve struktuře poskytované péče, ale také má zásadní povinnost zajistit širokou dostupnost zdravotní péče pro své občany. A jsem na pochybách, zda tuto svou zásadní povinnost kraj plní. Mrzí mne, když někdo zvyšuje úspory tím, že šetří na zdraví lidí. Přitom se v rozpočtu kraje dle mého názoru najde mnoho položek, jejichž hodnota mnohonásobně převyšuje náklady na udržení provozu nemocnice v Orlové.

Jako závažný problém, který se dosud nepodařilo uspokojivě řešit, vnímám také přiznávání velkorysých sociálních dávek, zneužívaných lidmi, kteří práci záměrně odmítají. Jsem zastáncem razantní změny zákonů o pomoci v hmotné nouzi, o sociálním bydlení a dalších zákonů, které zamezí zneužívání sociálních dávek lidmi, kterým se nechce pracovat. Mou prioritou byl a je spravedlivý sociální stát, který zneužívání sociálních dávek nepřipouští.


Radek Sušil na Facebooku
Odkazy / partneři:

ČSSD | ČSSD Karviná | Miroslav Antl | Za občany | Liga Libe